global gap 2015 2016    WOLFCARIUS-BEDRIJF-152    WOLFCARIUS-BEDRIJF-181   Vincotte Certificate

Certyfikaty

Facebook
Twitter

Porządek, czystość, higiena i ochrona środowiska są dla nas bardzo ważne. Chcemy dać konsumentom gwarancję, że owoc w przyjazny dla środowiska i zdrowy sposób znalazł się na rynku. Dlatego postawiliśmy sobie wysokie standardy. Śledzimy najsurowsze wymagania obowiązujące w zintegrowanej produkcji owoców. Maksymalna troska o środowisko naturalne, dobre warunki pracy i analiza owoców zajmują u nas centralne miejsce.

W tym kontekście, firma jest prowadzona i kontrolowana przez TÜV Nord / INTEGRA. Jest to międzynarodowy, niezależny organ regulacyjny, który przydziela nam następujące certyfikaty:

Globalny Gap: Europejski Standard dla Dobrej Praktyki Rolniczej

Certyfikat Auto sterowania: Dla handlu i sortowania owoców twardych jesteśmy zbadane przez AIB Vincotte i spełniają normy dotyczące sektorowego przewodnika samokontroli.