1986 | Tante Jutta

 • Yvan Vanveerdeghem - Hans Hannemann, advocaat
 • Jos Cluyse - Ferdinand, bediende bij Hannemann
 • Antoon Minjauw - Emiel Bruckner, toneelspeler
 • En ook Antoon Minjauw- (valse) mevrouw Hannemann
 • Marleen Nachtergaele - Lena, vrouw van Bruckner
 • Ria Demeulemeester - Tante Jutta
 • Els Van Betsbrugge - Hilda, aangenomen dochter van tante Jutta
 • Linda Lassuyt - Juffrouw Mizzi
 • Dirk Haerynck - Diederik Vollekop, zeekapitein
 • Eric D'hulst - Dokter Mummelmann
 • Bernard Derycke - Wendeborn, politieagent

Scan10025.JPGScan10026.JPG

Voor het tweede lustrum viel de keuze op de in toneelmiddens alom gekende klucht uit 1950 Tante Jutta van Max Reimann en Otto Schwartz. Er werd opnieuw geopteerd voor vijf voorstellingen (31 oktober en 2, 7, 8 en 9 november)

Regisseur Claus kon opnieuw een beroep doen op de hem vertrouwde equipe aangevuld met oud-strijdster Ria Demeulemeester - ditmaal zonder echtgenoot-kinderoppas Johan Verbeure en nieuwkomer Jos Cluyse.

Het stuk verhaalt hoe Hans, een advocaat-vrijgezel, ­een lustig leventje leidt dankzij de ,financiële steun van zijn in Calcutta, (Indië) wonende tante Jutta. Deze dame is er immers van overtuigd Hans een eerbaar getrouwd man is en vader van een zoontje. Alles verloopt rimpelloos tot tante Jutta besluit haar neef in België te komen opzoeken. Van de eerste verbazing bekomen, poogt Hans met wisselend succes - zijn tante in de luren te leggen. Misverstanden en dolkomische situaties volgen elkaar dan ook in een razend tempo op.

De voorverkoop liep als een trein, van heinde en verre kwamen liefhebbers van het genre volks  amateurtoneel naar Markegem afgezakt en de voorstellingen waren op een mum van tijd uitverkocht. Voor de tweede maal in haar tienjarig bestaan besloot “Klavertje Vier” dan ook een extra voorstelling in te lassen.

Dat de spelers het opnieuw voortreffelijk hadden gedaan, mogen we afleiden uit een recensie van sterreporter Koenraad Degroote in “De Weekbode”.

“Een tien man sterke ploeg nam het op zich om de rollen uit te beelden. Bij de dames vernoemen we in één adem Linda Lassuyt, Marleen Nachtergaele en Els Van Betsbrugge, die op een heel gepaste wijze de hun toebedeelde rol wisten uit te beelden. Een ‘gegoten’ tante zoals er zich velen één voorstellen werd gevonden in de figuur van Ria Demeulemeester. Bij de heren fungeerde Jos Cluyse als Ferdinand, de huisknecht. Hij deed dit op een rustige wijze, maar acteerde sterk. Een natuurlijke weergave van een echte vrijgezel werd gebracht door Yvan Vanveerdeghem in de rol van Hannemann. In de figuur van gangster-zeekapitein vond Dirk Haerynck zeker zijn gading. De geleerden zouden hem de naam “Vollekop” kunnen geven. Wie eveneens een meer dan behoorlijke prestatie leverden, waren Bernard Derycke als poli­tieagent en Eric D'hulst als dokter Mummemann met het alziend oog. Zoals steeds was ook het optreden van Toontje van de Ziekenbond weer onvergetelijk in de dubbelrol van zowel de valse mevrouw Hannemann als van Emiel Bruckner. In ieder geval willen wij het hele “Kla­vertje Vier”-team feliciteren omwille van deze puike en supergeslaagde prestatie.”