1983 | Warke en het mysterie van broeder Isidoor

  • Yvan Vanveerdeghem - Leander Vanbroeckhoven, conservatieve vader
  • Dirk Haerynck – Jef, pientere oudste zoon van Leander
  • Antoon Minjauw - Warke, schuchtere tweede zoon van Leander
  • En ook Antoon Minjauw - Broeder Isidoor
  • Marleen Nachtergaele - Johanna, puriteinse, preutse dochter van Leander
  • Christine Demeyer - Dora, nichtje van de Vanbroeckhovens
  • Linda Lassuyt - Eefje, nichtje van de Vanbroeckhovens
  • Roland Demeyer - Gust, volkse postbode
  • Eric D'hulst - conservatieve pastoor

Scan10079.JPGScan10080.JPGScan10081.JPGScan10082.JPG

De sympathieke Ronny Decocker b1eek een waardige opvolger voor de onvolprezen Willy De Neve en onder zijn leiding werd het zevende seizoen vol begeestering aangevat. Ria Demeulemeester, die in 1978 de toneelvereniging boven de doopvont had gehouden, trad in het huwelijk met Johan Verbeure en vroeg en kreeg een jaartje respijt. Alleen Eric D'hulst en Christine Demeyer konden nu nog bogen op een ononderbroken staat van verdienste.

Het nieuwe stuk van de hand van Paul Pans - een komedie in twee bedrijven bleek de ideale keuze voor de acht resterende bereidwilligen en kreeg voor het eerst een religieuze inslag: Warke en het mysterie van broeder Isidoor. De spelers hadden er blijkbaar een goed oog in, aangezien ze nu voor vier uitvoeringen hadden gekozen: 29 en 30 oktober en 4 en 5 november.

Er werd ook dit jaar niets aan het toeval overgelaten. Steeds meer toeschouwers hadden de mond vol over het telkenjare steeds perfecter wordende decor en om de nieuwkomers niet te ontgoochelen, werd een heus triumviraat opgericht, bestaande uit de drie handigste Harry’s: Antoon Minjauw, Yvan Vanveerdeghem en Bart Vanveerdeghem. De final schilder- en behangtouch kwam, zoals de voorbije jaren, van de hand van souffleur Joan Vercaemer.

Het gegeven was, zoals steeds, even eenvoudig als herkenbaar. In het gezin Vanbroeckhoven is nogal wat tegenstrijdigheid tussen enerzijds de broers Jef en Warke en anderzijds hun kwezelachtige zus Johanna. De lepe Jef wil zijn timide broer helpen de liefde te ontdekken en dit lukt wonderwel. Warke wordt verliefd op... twee vrouwen, die dan nog niet de eerste de beste zijn: zijn beide nichtjes Dora en Eefje. Dit leidt uiteraard tot heel wal problemen en om daar een oplossing voor te vinden, gaat hij te rade bij  broeder Isidoor.

Regisseur Decocker had niet het minste probleem om de acht lokale acteurs die rol te geven waarin ze zich het best konden uitleven. Voor het eerst was er zelfs een dubbelrol... nl. voor Antoon Minjauw

De uitbreiding van drie naar vier voorstellingen bleek een terechte keuze. Er werden 1385 kaarten verkocht, goed voor 1288 entrees, of zowat 300 toeschouwers meer dan de vorige vier speelseizoenen. Tevredenheid alom, in acht genomen dat één van de uitvoeringen ei zo na het water was gevallen, toen Roland Demeyer niet kwam opdagen. Hij was in de namiddag met enkele andere spelers in de “Prins Albert” blijven hangen en eenmaal thuisgekomen in een lethargische slaap gesukkeld. Spelers en familie moesten ware heksentoeren uithalen om hem bij zijn positieven te brengen en in allerijl naar de “Pax” te voeren, waar de zaal reeds afgeladen vol zat. Niet getreurd: volgens kenners zette Roland toen een van zijn beste prestaties neer...