1980 | Sneeuw op een verjaardag

 • Willy De Neve - Tuur, de vader
 • Christine Van de Voorde - Yvette, de .moeder
 • Linda Lassuyt - Tine, de artistieke dochter
 • Christine Demeyer - Margriet, de meid
 • Eric D'hulst - Pastoor
 • Yvan Vanveerdeghem - Theodor Stuyck (‘Theodor Trappist’)
 • Gina Vanthournout - Genoveva Stuyck
 • Bart Vanveerdeghem - Jacques Stuyck, zoon van Theodor en Genoveva
 • Noël De Neve - Hoofdinspecteur Jacquet van de drugbrigade ‘Incognito’
 • Antoon Minjauw - Inspecteur Blanquet, assistent van Jacquet
 • Roland Demeyer - Frank, kunstschilder
 • Ria Demeulemeester - Leen, kunstschilderes
 • Marleen Naehtergaele - Sofie, beeldhouwster

Scan10002.jpgScan10061.JPGScan10075.JPG

Vol enthousiasme keken de spelers uit naar het nieuwe seizoen. Er werd besloten de succesformule van het vorige jaar ongewijzigd over te nemen. Meester De Neve werd m.a.w. gevraagd een nieuw stuk te schrijven en het meteen ook te regisseren. Geen enkele van de 12 spelers van "De jacht is open" had zin om ermee op te houden en ook Gina Vanthournout was opnieuw van de partij. Het vertrouwen in de mannen achter of onder de schermen, toneel­meester Palmer Vanthournout en souf­fleur Joan Vercaemer, was grenzeloos en met een decorbouwer als schrijnwerker Leon Vancouillie, kon het helemaal niet meer stuk.

Willy De Neve situeerde zijn gloed­nieuwe meesterwerk Sneeuw op een verjaardag op een barre winterse avond in de woonkamer van Tuur enYvette, ergens op een eiland tussen de oude en de nieuwe Leie. Dochter Tine -  een nogal eigengereide kunstenares - heeft, om haar verjaardag te vieren, enkele artistieke vrienden uitgenodigd. Pa en ma hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt om ook de pastoor en het welstellende gezin Stuyck, met hun zoon Jacques, te inviteren. Dit in de stille hoop dat ‘het tussen Jacques en Tine misschien wel iets zou kunnen worden’'. Twee ongenode politie-inspecteurs op zoek naar drugs en de dreiging van een mogelijks neerstortend NASA-ruimtetuig komen het feestje echter verstoren...

Er waren drie voorstellingen (18, 24 en 25 oktober). Er werden 950 kaarten verkocht, goed voor ca. 880 entrees of een status-quo in vergelijking met het vorige jaar. Bij het publiek kon de pret niet op en ook de spelers herinneren zich nog levendig het moment waarbij Antoon Minjauw, in de rol van inspecteur Blanquet, met een deur onder de arm twee bladzijden te vroeg de scène kwam opgewandeld. Willy De Neve, toneelervaring zat, was echter niet uit zijn lood geslagen en reageerde prompt: "Wat komt gij hier doen met die deur? Vooruit, naar buiten!" En de verbouwereerde Antoon droop stilletjes af..

Voor de tweede - en laatste - maal acteerde "Klavertje Vier" op verplaatsing. Via een tante van voorzitter Yvan Vanveerdeghem werd het gezelschap uitgenodigd om "Sneeuw op een verjaardag" te spelen te Izenberge, een landelijke gemeente in de Westhoek. Het decor werd ontmanteld en met de ‘paardenwagen’ van Yvan ter plaatse gebracht. Voor een uitgelaten publiek - het veel te kleine zaaltje zat met zowat 150 man stampvol - sloten de 13 spelers het seizoen succesrijk af..

Voor bezige bij Vanveerdeghem, wetgever en uitvoerder van de Markegemse toneelvereniging, ging het allemaal iets te snel. Naast de praktische beslommeringen was er ook nog de bureaucratische rompslomp die op zijn tengere schouders rustte. Om zich meer met de dagdagelijkse gang van zaken bezig te kunnen houden, gaf hij de administratieve en de financiële zaken door aan Eric D'hulst, die meteen tot secretaris en penningmeester werd gepromoveerd. Een dubbelmandaat dat hij tot op heden met een ongekende zin voor precisie behartigt.